Pratite nas:
logo.png

Novosti.

Sve na jednom mjestu. Od dijagnostike do potpunog izlječenja.

U sklopu Dentalno implantološkog centra Osijek s radom je počeo RTG XMINE. U studiu koji je opremljen s vrhunskim akteon CBCT uređajem od sada možete raditi sve dijagnostičke pretrage s područja dentalne medicine.

Uz CBCT, tj 3D ortopan koji je podloga za sva digitalna planiranja u području implantologije i navođene implantologije, u našem studiu mogu se napraviti i klasični otopantonogram (opg), poluortopantonogram (snimka pola čeljusti) te ciljane dentalne snimke kao uvod u dijagnostiku liječenja zubi. Kako su svi uređaji digitalni kvaliteta snimki je besprijekorna, a količina zračenja minimalna.

CBCT – IMPLANTOLOGIJA

Ova pretraga nezaobilazan je uvod u kompjuterski potpomognuto planiranje implantoloških zahvata koji su u našoj ordinaciji protokol pri svakom zahvatu. Uz pomoć 3D vizualizacija sa svim potrebnim informacijama ulazimo u svaki operativni zahvat što nam osigurava predvidljivost i uspjeh naših terapija. Poseban protokol je navođena implantologija koja uz prethodno izrađene šablone, na temelju CBCT snimke omogućava savršeno pozicioniranje implantata prema digitalno izrađenom planu te osigurava potpunu uspješnost zahvata.

ORTOPANTONOGRAM

Osnovna RTG dijagnostička pretraga za kvalitetni dentalni sistematski pregled utvrđivanje poremećaja stomatognatog sustava Također se koristi i u protetskom i ortodontskom planiranju.

CILJANA DENTALNA SNIMKA

U vrlo malom fokusu s minimalnim zračenjem na najprecizniji način se mogu otkriti svi poremećaji tvrdih te potpornih struktura zubi.